Draagdoeken  |  Pretecho’s  |  Babymassage  |  Kinderwens  |  Zwanger en Fit  |   |   Basis voor de baby  |   Borstvoedingscursus

contact

De 20 weken echo


De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Met de 20-weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kindje. Ook wordt gekeken of het ongeboren kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:

open ruggetje;
open schedel;
waterhoofd;
hartafwijkingen;
breuk of gat in het middenrif;
breuk of gat in de buikwand;
ontbreken of afwijken van de nieren;
ontbreken of afwijken van botten;
afwijkingen aan armen of benen.

De 20-weken echo is niet bedoeld voor het bepalen van het geslacht van je kindje.

Het onderzoek
De 20-weken echo gaat op dezelfde manier als de meeste andere echo’s tijdens je zwangerschap. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten en wordt uitgevoerd in het Echoscopisch centrum Esperance in Arnhem. Dit team van verloskundig echoscopisten en de verbonden gynaecologen zijn zeer kundig en ervaren in het maken van SEO.

De uitslag

Je krijgt de uitslag direct na de echo. Bij een afwijkende bevinding kom je in aanmerking voor verder onderzoek. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek . De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek.

Eerst bespreek je het vervolgonderzoek met je verloskundige of gynaecoloog. Daarna wordt je voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek doorverwezen naar een regionaal centrum voor prenatale diagnostiek.


Hoe betrouwbaar is de 20-weken echo?
Hoe groot is de kans dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft, ontdekt wordt? Dit is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 25 tot 50 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking.


Let op:
De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien. De 20 weken echo is geen verplichting!!


Voor- en nadelen van de 20-weken echo
Voordelen

- Bij sommige afwijkingen is het voor het kind beter als ze al voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor het kind tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kunt u zich voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren afwijking.
- Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen.
- Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat nog de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.


Nadelen

- Met de 20-weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een waterhoofd.
- Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby. U moet dan terugkomen voor een tweede echo, in de hoop dat de baby dan wel goed ligt.
- Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.

- In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat je kindje die afwijking toch niet heeft.